BG|BG
Балевски и Киров Комерс
"Пътна карта" на Партньора

"Пътна карта на успешния Партньор работещ със система "Мрежа развитие", партнирайки си с "Балевски и Киров" ООД. Идеята на тази пътна карта е всеки Партньор да може сам да си планира своя бизнес (видно от горната част на таблицата - "План"). В долната част ("Реализация") той нанася ежемесечните си резултати и по този начин сравнява постигнатия резултат с предварително планираните цели.

За по-добри резултати е препоръчително, Партньора да обсъди "Пътната карта" заедно със своя Спонсор. Да планират заедно целите и след това ежемесечно да анализират постигнатите резултати.

От намиращия се по-долу бутон "Пътна карта" може да изтеглите файл с екселска таблица.

Пътна карта От тук изтегли "Пътна карта"