BG|BG
Балевски и Киров Комерс
Израстване на Партньора в ниво и ранг работещ със системата "Мрежа развитие", партнирайки си със "Балевски и Киров" ООД

Тази комисионна е в процент (от 3% до 24%) от цената (без ДДС) на дребно на продукта. Точките от покупки на продукти (лични и екипни) не се нулират ежемесечно, а се натрупват във времето и определят процента на комисионна на партньорските нива.

Виж повече

Тя е функция на месечния оборот (Личен плюс екипен). Точките се нулират ежемесечно, като тяхното ниво определя месечния ранг на Партньора в "Мрежа развитие". При недобър месец, Партньора може да слезе на по-ниско ниво. Тази комисиона е в процент (от 3% до 24%) от точките на продукта.

Виж повече

Когато в екипа на един Мениджър се сформира група от Партньори, която има месечен оборот над 5000.00 точки и този оборот бъде потвърден в три последователни месеца, същата група се отделя като самостоятелен екип със свой Мениджър. От тук започват Мениджърските комисиони и бонуси. Всеки Мениджър, който е отделил от екипа си друг Партньор с ранг Мениджър защитатва мениджерско ниво Сребърен Мениджър. Сребърния Мениджър започва да получава ежемесечно по 5% от точките на отделилия се екип, като по този начин сформира пасивен доход.

Виж повече

Вие ще имате възможност за получавате бонуси ("кешови" - от 500.00 лв. до 24 000.00 лв. и предметни - "кар бонус" лизингови автомобили Мерцедес).

Виж повече