BG|BG
Балевски и Киров Комерс
Регистрацията ли? – напълно безплатна, но имаш възможност:

Да започнеш с „Бърз старт“, опция за закупуване на бизнес пакет (предлагат се пет пакета с продукти по избор на Партньора) на различна цена, като всеки от тях ти дава право още следващия месец да си на „Ниво“ с партньорска комисиона от 6% до 18% (тези проценти ще нарастват във времето, без да се нулират ежемесечно). В този случай още от следващия месец започваш да получаваш следната комисиона:

1. Първи пакет – „Сребърен пакет“ на цена равна на 90% от 50 точки. Партньора закупува продукти за 45 точки (около 175.00 лева) и от следващия месец е на Ниво 6% от цената на дребно (без ДДС) за получаване на Партньорска комисиона.

За направената поръчка, Партньора ще получи следните комисиони:

  • А) Партньорска комисиона – 175,00 лв./1,20 *3% = 4,37 лева
  • Б) Супервайзорска комисиона – при месечен оборот по-малък от 50 точки, Партньора не получава супервайзорска комисиона.

2. Втори пакет – „Златен пакет“ на цена равна на 80% от 100 точки. Партньора закупува продукти за 80 точки (около 300.00 лева) и от следващия месец е на Ниво 9% от цената на дребно (без ДДС) за получаване на Партньорска комисиона.

За направената поръчка, Партньора ще получи следните комисиони:

  • А) Партньорска комисиона – 300,00 лв. / 1,20 *6% = 15,00 лева
  • Б) Супервайзорска комисиона – 80 точки * 6% = 4,80 лева

3. Трети пакет – „Платинен пакет“ на цена равна на 70% от 250 точки. Партньора закупува продукти за 175 точки (около 700.00 лева) и от следващия месец е на Ниво 12% от цената на дребно (без ДДС) за получаване на Партньорска комисиона.

За направената поръчка, Партньора ще получи следните комисиони:

  • А) Партньорска комисиона – 700,00 лв. / 1,20 * 9% = 52,50 лева
  • Б) Супервайзорска комисиона – 175 точки * 9% = 15,75 лева

4. Четвърти пакет – „Рубинен пакет“ на цена равна на 60% от 500 точки. Партньора закупува продукти за 300 точки (около 1200.00 лева) и от следващия месец е на Ниво 15% от цената на дребно (без ДДС) за получаване на Партньорска комисиона.

За направената поръчка, Партньора ще получи следните комисиони:

  • А) Партньорска комисиона – 1200,00 лв. / 1,20 * 12% = 120,00 лева
  • Б) Супервайзорска комисиона – 300 точки * 12% = 36,00 лева

5. Пети пакет – „Диамантен пакет“ на цена равна на 50% от 1000 точки. Партньора закупува продукти за 500 точки (около 2000.00 лева) и от следващия месец е на Ниво 18% от цената на дребно (без ДДС) за получаване на Партньорска комисиона.

За направената поръчка, Партньора ще получи следните комисиони:

  • А) Партньорска комисиона – 2000,00 лв. / 1,20 * 15% = 250,00 лева
  • Б) Супервайзорска комисиона – 500 точки * 15% = 75,00 лева