BG|BG
Балевски и Киров Комерс
Ела при мен в матрицата

Да! Точно Ти, подавам ти ръка, ела в Екипа, ела в „Мрежа развитие“.

Защо „Матрицата“? – Това са малко „цифри“ и „числа“, нанесени в таблица. Основата на тази таблица е числото 5. Идеята е да работя с оптимален брой партньори на първа линия. Само пет! На всеки един от тях ще помогна да покани САМО пет партньори на своята първа линия. И така, ще мултиплицираме идеята в дълбочина и то само пет нива!

Какво казват цифрите? – Аз ще имам на ПЪРВО ниво само пет партньори, на ВТОРО ниво двадесет и пет партньори, на ТРЕТО ниво 125 партньори, на ЧЕТВЪРТО ниво 625 партньори и на ПЕТО ниво 3125 партньори. (общо 3905 партньори) Ако всички ние сме активни партньори през месеца (10 точки – около 35/40,00 лева), ще генерираме добър оборот. И, ако аз печеля САМО 3% партньорска комисиона, и още 3% супервайзорска комисиона, ще формирам доход в размер на около 5 000.00 лева. До тук много добре, въпроса е КОГА ще се случи това, кога ще започна да печеля тези ПАРИ?

Да погледнем отново таблицата. В дясната част виждаме четири колони, като „стъпката“ на мултиплициране в дълбочина е различна за всяка една от колоните. Ако аз работя много бързо и за шест месеца поканя САМО пет партньори (това е втората колона) за 12 месеца (една година) ще „изградя“ екип с две нива в дълбочина (общо 30 партньори). За тридесет месеца (това се две години и половина!!!) ще формирам ЕКИП от около 4000 партньори.

Но дори да изграждам екипа с по-бавна стъпка (например 5 партньори за 12 месеца), то тогава ще ИЗГРАДИМ пето ниво в дълбочина за 60 месеца (5 години). Помисли Партньоре, да положим ли усилия през тези 3 до 5 години за да формираме един добър доход от около 4/5000.00 лева? (и то - месечно!!!)

Само 5 Партньори Общо Мултиплициране в дълбочина с различнa скорост
5 5 3 месеца 6 месеца 9 месеца 12 месеца
*5 25 30 6 м. 12 м. 18 м. 24 м.
*5 125 155 9 м. 18 м. 27 м. 36 м.
*5 625 780 12 м. 24 м. 36 м. 48 м.
*5 3125 3905 15 м. 30 м. 45 м. 60 м.