BG|BG
Балевски и Киров Комерс
Мечта, цел, план - успех
(Имай смели мечти, високи цели, дръзки планове - успей)

Защо едни хора постигат целите си и преуспяват, а други остават само с мечти и празни надежди за по добър живот?

Всички ние мечтаем, чертаем планове за бъдещето, работим усърдно и ги реализираме успешно. На хартия е лесно, но в повечето случаи се разминават на практика. Срещаме трудности по пътя, някои от нас се отказват, други правят корекции на плановете си и накрая постигат целта.

А сега ще внеса яснота относно изграждането на успешен бизнес с „Мрежа развитие“.

„Мечта“ – искам много пари и нова кола. Да това е мечта! Защото няма точни параметри (Колко пари месечно? Каква марка и модел да бъде колата?). Коя е първата стъпка за постигането на твоята мечта? Ако имаме дългосрочна визия (Как например искаме да изглежда живота ни след 5 или 10 години), ще добием яснота къде искаме да стигнем. Имайки ясна идея накъде сме тръгнали, ние виждаме посоката, която трябва да следваме за да стигнем до там.

Всъщност, знаем ли какво искаме?

„Цел“ – След две години Аз ще бъда финансово независим, ще печеля 3 500.00 лева месечно и ще карам чисто нов лизингов Мерцедес С класа (лизинга ще бъде за сметка на Балевски и Киров ООД). Точно формулирай целите, които ще те доведат до реализиране на тази визия, разработи различни стратегии за действие и започни да ги прилагаш ежедневно. Стъпка по стъпка период след период напредвай към своята цел.

„Действие“ - Необходимо е ежедневно, целенасочено и непрекъснато действие и то точно в избраната от теб посока.

Визията е нещо чудесно – тя ни дава посока, увереност, фокус. Но без действие тя остава единствено и само мечта.

Затова - да разделим целта на деветдесет дневни подцели, като всяка от тях ще разделим на седмични цели. Еднократно в седмицата в разговор със своя спонсор ще правим анализ на постигнатите резултати и ще планираме следващата седмична цел.

Първа „Деветдесет дневна“ цел - Да изградим първо ниво от 5 партньори и второ ниво от 25 партньори. За целта ще поканя в екипа си петте първи партньори и ще им помогна и те да поканят по пет партньори.

Втора „Деветдесет дневна“ цел - Да изградим трето ниво от 125 партньори. За целта ще обуча първите си пет партньори, и ще ги контролирам как те обучават своите пет партньори. Ще им помогнем и на тях да поканят и те по пет партньори.

Трета цел обхваща два „Деветдесет дневни периода“ - Да изградим четвърто ниво от 625 партньори. През тази периоди аз контролирам обучението на тези 125 партньори и заедно с Партньорите от първо и второ ниво им помагаме да поканят и те по пет партньори.

Пета, шеста и седма „Деветдесет дневна“ цел - Да изградим пето ниво от 3125 партньори. През тези три периоди контролирам обучението на тези 625 партньори и им помагам да поканят и те по пет партньори.

Тези общо седем деветдесет дневни периоди са приблизително равни на две години. При стриктно изпълнение на седмичните цели, както и на деветдесетдневните цели ще изградим екип от около 4000 партньори. Очаквано месечно възнаграждение около 3 до 5 000 лева.

„План“ - планирането е важен процес във всяка една дейност. То се извършва от края на разглеждания период към неговото начало.

„Първо – започваме с първата „Деветдесет дневна“ цел“ - изграждане на първо и второ ниво в „Мрежа развитие“. Всяка деветдесет дневна цел се състои от 13 седмични цели.

Първата „Седмична цел“:

Първо – Регистрирам се, получавам регистрационен номер и линк за Регистрации. Правя първа поръчка за 10,00+ точки. От моя акаунт правя регистрация на моята съпруга (съпруг) това е моя партньор №1 (виж Приложение 1). Получавам регистрационен номер и страница в сайта – от новата страница правя регистрация на синът ми (дъщеря) това е моя Партньор №2 (виж Приложение 1).

Второ – Правя „Списък 100“ в екселска таблица, колкото по-дълъг е този списък, толкова повече потенциални Партньори ще имам на разположение.

Трето – Заедно с моя спонсор разучаваме „Маркетинговия план“ и „Пътната карта“.

Втора „Седмична цел“:

Поканвам Партньор №3 като втора моя „първа линия“ (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор му помагаме да направи своята регистрация. Правим и регистрацията на съпруг(съпруга) и под него син(дъщеря). Помагам му за „Списък 100“, разучаваме „Маркетинговия план“ и „Пътната карта“.

Трета „Седмична цел“:

Поканвам Партньори №4 и №5 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор им помагаме да направят своите регистрации.

Четвърта „Седмична цел“:

Поканвам Партньори №6 и №7 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор им помагаме да направят своите регистрации.

Пета „Седмична цел“:

Поканвам Партньори №8 и №9 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор им помагаме да направят своите регистрации.

Шеста „Седмична цел“:

Поканвам Партньори №10 и №11 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор им помагаме да направят своите регистрации.

Седма „Седмична цел“:

Поканвам Партньори №12 и №13 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор им помагаме да направят своите регистрации.

Осма „Седмична цел“:

Поканвам Партньори №14 и №15 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор им помагаме да направят своите регистрации.

Девета „Седмична цел“:

Поканвам Партньор №16 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор му помагаме да направи своята регистрация.

Десета „Седмична цел“:

Поканвам Партньор №17 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор му помагаме да направи своята регистрация.

Единадесета „Седмична цел“:

Поканвам Партньор №18 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор му помагаме да направи своята регистрация.

Дванадесета „Седмична цел“:

Поканвам Партньор №19 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор му помагаме да направи своята регистрация.

Тринадесета „Седмична цел“:

Поканвам Партньор №20 (виж Приложение 1). Заедно с моя спонсор му помагаме да направи своята регистрация.

Приложение 1

1
3
6
10
14
2
5
9
13
17
4
8
12
16
19
7
11
15
18
20

Второ – изграждане на трето ниво в „Мрежа развитие“. Това ниво се състои от 125 Партньори (по пет под всеки един от двадесет и петте Партньори на второ ниво). Това означава че имам 12 седмични цели – работа с по 10 Партньори (по двама Партньори дневно) и 1 седмица – работа с 5 Партньори (по един Партньор дневно).

Първата „Седмична цел“:

Първо - Обучавам първите двама (първи и втори) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. Правят първа поръчка за 10,00+ точки. От тяхната страница на сайт правят регистрация на своята съпруга (съпруг) това е техния партньор №1 (виж Приложение 1). Той получава регистрационен номер и страница в сайта – от новата страница правят регистрация на синът им (дъщеря) това е техния Партньор №2 (виж Приложение 1).

Второ – Напътствам ги да направят своя „Списък 100“ в екселска таблица, колкото по-дълъг е този списък, толкова повече потенциални Партньори ще имат на разположение.

Трето – Разучаваме „Маркетинговия план“ и „Пътната карта“

Втора „Седмична цел“:

Обучавам вторите двама (трети и четвърти) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмично цел“.

Трета „Седмична цел“:

Обучавам третите двама (пети и шести) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Четвърта „Седмична цел“:

Обучавам четвъртите двама (седми и осми) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Пета „Седмична цел“:

Обучавам петите двама (девети и десети) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Шеста „Седмична цел“:

Обучавам шестите двама (единадесети и дванадесети) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Седма „Седмична цел“:

Обучавам седмите двама (тринадесети и четиринадесети) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Осма „Седмична цел“:

Обучавам осмите двама (петнадесети и шестнадесети) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Девета „Седмична цел“:

Обучавам деветите двама (седемнадесети и осемнадесети) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Десета „Седмична цел“:

Обучавам десетите двама (деветнадесети и двадесети) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Единадесета „Седмична цел“:

Обучавам единадесетите двама (двадесет и първия и двадесет и втория) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Дванадесета „Седмична цел“:

Обучавам дванадесетите двама (двадесет и третия и двадесет и четвъртия) от „второ ниво“ да регистрират по пет Партньори (това е тяхното първо ниво) да получат регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Тринадесета „Седмична цел“:

Обучавам двадесет и петия от „второ ниво“ да регистрира пет Партньори (това е неговото първо ниво) да получи регистрационен номер и линк за Регистрации. След това повтаряме всичко от по горе написано в Първата „Седмична цел“.

Трето – продължаваме с третата цел, обхващаща два „Деветдесет дневни периоди“ изграждане на четвърто ниво в „Мрежа развитие“. Това ниво се състои от 625 Партньори (по пет под всеки един от сто двадесет и петте Партньори на трета линия). Това означава че имам 26 седмични цели, като през всяка от тях ще работя с по 5 Партньори от трето ниво (средно с един Партньор на ден). Работата е аналогична с тази в точка Втора.
На този етап от бизнеса добавяме втората петица (от 6 до 10) от Партньори регистрирани на първо ниво под мен.

Четвърто – продължаваме с четвърта цел, обхващаща три „Деветдесет дневни периоди“ изграждане на пето ниво в „Мрежа развитие“. Това ниво се състои от 3125 Партньори (по пет под всеки един от 625-те партньори на четвърта линия). Това означава че имам 39 седмични цели, като през всяка от тях ще работя с 16 от Партньорите от четвърто ниво (средно с трима Партньори на ден).
На този етап от бизнеса добавяме третата петица (от 11 до 15) от Партньори регистрирани на първо ниво под мен.

„Успех“ - реализирам своя план, постигам набелязаната цел и осъществявам мечтата си.

Ако не сътвориш сам план за своя живот, най вероятно животът ти ще стане част от плановете на някой друг. И познай какво са планирали другите за теб? Не много…..

(Джим Рон)

Какво трябва да направя за да изпълня начертания план? – първо: разделих го на седем деветдесет дневни цели, а след това всяка от тях разделих го на по-малки периоди (седмични цели), за да мога да ги изпълня максимално точно.

Набелязах конкретни действия! – те ще доведат до конкретни резултати, които искам да постигна във връзка с поставената цел.

За да постигнеш целта си е нужно ежедневно да правиш по нещо, което те доближава до желания краен резултат. Работи активно, отбелязвай макар и малък напредък, но стъпка по стъпка ще постигнеш целта, която в началото ти изглеждаше невъзможна.

Първо, да дефинираме своята Цел! – финансово независим (месечен доход 3500 лв и нов лизингов Мерцедес С класа). В маркетинговия план на „Мрежа развитие“ тази позиция отговаря на „Платинен мениджър“.

Платинения Мениджър има в екипа си шест Мениджъри с по минимум 5000 точки. Той получава по 5% от „точките“ на всеки един от шестимата отделили се в собствени екипи Мениджъри. Месечната му рента е 6 по 250.00 лева, което е равно на 1500.00 лева.

От останалата част от екипа Платинения мениджър натрупва още минимум 2500 – 5000 точки. Което може да формира комисиона от 9% до 15%, Той ще получи:

А) 9 - 15% от 10 000 – 15 000 лева оборот – около 1500 лева (партньорска комисиона)
Б) 9 – 12% от 5 000 точки – около 500 лева (супервайзорска комисиона)
В) еднократен кеш бонус – 6 000 лева.

Платинения Мениджър получава месечно възнаграждение – в размер на 3500.00 лева

Със стартирането си Платинения мениджър поканва първите си 5 партньори. Обучава ги, като постига 4 нива в дълбочина. На следващия етап добавя нови 5 партньори и когато изгради 4 нива в дълбочина започва работа с третата петица от партньори. За да бъде успешен Платинения мениджър, трябва да има минимум 15 партньори на първа линия и поне 4 нива в дълбочина. (Подробно описание и схема на подреждане на партньорите ще намерите в План Мениджъри)

„Успех“ – реализиран план, постигната цел и осъществена мечта. Помни и не забравяй, че Успеха е функция на действието и най-вече на ПОСТОЯНСТВОТО.

Добре дошъл в екипа на „Мрежа развитие“, Заедно можем повече!!!